hodyszewo_Jubileusz-10.jpgW dniach 28-29 sierpnia 2010 r. w Hodyszewie odbyły się obchody jubileuszu 30-lecia koronacji wizerunku Matki Bożej Pojednania – Królowej Podlasia. 31 sierpnia 1980 r., ks. kard. Franciszek Macharski, w obecności przedstawicieli Episkopatu Polski, duchowieństwa i prawie 100 tysięcznej rzeszy czcicieli Matki Najświętszej, nałożył na skronie Maryi i Jezusa korony papieskie. W tym też dniu powstała „Solidarność”, która Matkę Bożą Pojednania obrała sobie za patronkę.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się od wczesnych godzin popołudniowych, kiedy do hodyszewskiego sanktuarium zaczęły przybywać piesze pielgrzymki min. z: Zambrowa, Łap, Wysokiego Mazowieckiego, Szepietowa oraz innych miejscowości. O godz. 18. 00 orszak procesyjny wszedł do sanktuarium, aby powitać Królową Podlasia. Cudowny wizerunek na czas uroczystości został wyjęty z głównego ołtarza i umieszczony przed stopniem komunijnym. Po powitaniu hodyszewskiej Matki Bożej Pojednania, procesja z kopią Cudownej Ikony wyruszyła na Krynicę, gdzie jak podaje tradycja objawiła się Najświętsza Maryja Panna.

Po godz. 18.30 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia dziękczynna za dar koronacji. Mszy św. przewodniczył ks. abp Edward Ozorowski – metropolita białostocki. W koncelebrze uczestniczyli: ks. bp Antoni Dydycz – pasterz diecezji drohiczyńskiej, ks. bp Tadeusz Bronakowski – biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, ks. bp Tadeusz Zawistowski – biskup senior diecezji łomżyńskiej, a także obaj prowincjałowie Stowarzyszenia w Polsce - ks. Józef Lasak SAC (z Prowincji Chrystusa Króla) i ks. Kazimierz Czulak SAC ( z poznańskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego). W koncelebrze uczestniczyło wielu kapłanów diecezjalnych i zakonnych.

W imieniu wszystkich zebranych, czcigodnych gości powitała Genowefa Mazur, hodyszewska parafianka. Kazanie wygłosił ks. bp. Tadeusz Bronakowski, który wskazał na Maryję, jako na Tę, która jest przemożną pośredniczką u swego Syna Jezusa Chrystusa, w każdej ludzkiej potrzebie.

Kazanie wygłosił ks. bp. Tadeusz BronakowskiPo Mszy św., ks. bp Tadeusz Bronakowski w akcie oddania Matce Bożej Pojednania - Królowej Podlasia, zawierzył wszystkich zebranych oraz wszystkie parafie. Słowa podziękowania do zebranych, skierowała Teresa Sidor. Uroczystości na Krynicy zakończyły się Apelem Jasnogórskim, który poprowadził ks. Czesław Parzyszek SAC.

Po powrocie do Sanktuarium była możliwość przybliżenia się na kolanach, do cudownego wizerunku Pani Hodyszewskiej. Wierni wpatrywali się w piękne oblicze Maryi i powierzali Jej swoje radości i smutki. Czuwaniu modlitewnemu przewodniczyła Zofia Szczur.

O północy została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny. Eucharystii przewodniczył ks. bp Tadeusz Zawistowski, a Słowo Boże wygłosił ks. Franciszek Wróblewski, kapłan pochodzący z parafii Hodyszewo. We Mszy uczestniczyły poczty sztandarowe i przedstawiciele podlaskiej „Solidarności”.

W drugim dniu uroczystości jubileuszowych, uroczystej sumie przewodniczył ks. bp Tadeusz Bronakowski, a przez cały dzień kazania głosił ks. Franciszek Wróblewski, który przybliżył czcicielom Królowej Podlasia, historię i specyfikę tego szczególnego miejsca jakim jest Hodyszewo.